Asset 2@2x

mind
made.
musicFactory

Imádod a zenét,
de szívesen értenéd is?

Milyenek az órák?

Egyén-
központú

Az órák kis létszámú csoportokban zajlanak,
ezáltal folyamatosan lehetőség nyílik minden diák egyéni
preferenciáinak, kérdéseinek megvitatására.

Progresszív

A zene elméleti képzésén belül magába olvasztja a zene gyakorlati és kreatív felhasználási módozatait is, érinti a hangfizika és a zenetörténet egyes, a tananyag szempontjából kiemelt jelentőségű fejezeteit.

Műfaj-független

Az interaktív, összehasonlító jellegű és nyitott szellemiséget szem előtt tartva, a fix tananyagon felül folyamatos reflexiós teret biztosít a diákok egyéni preferenciáira, ízlésére és igényeire.

Mit fogsz
tanulni?

Törzshangok dúr/moll hangnemben, 7 fokú és 12 fokú skála, fél/egész hangtávolság
/ 1 alkalom /

Két hangmagasság viszonya, hangközök, abszolút és relatív hangmagasságok, enharmónia, hangzó és írott hang közti különbségek
/ 2 alkalom /

Három hangmagasság viszonya, hármashangzatok, hármashangzat-megfordítások, hétfokúság és fokrendszer, harmonikus funkciók, hangnemek, nevezetes hangok harmonikus kontextusban
/ 3 alkalom /

Négy hangmagasság viszonya, négyeshangzatok, négyeshangzat-megfordítások, teljes hangnemi kontextusba illesztés, nevezetes hangok kiegészült harmonikus kontextusban
/ 4 alkalom /

A megszerzett ismeretek szerves beillesztése a klasszikus összhangzattan rendszerébe
/ 15 alkalom /

Képzések

A Zeneelmélet kurzus elvégzése előfeltétele az Összhangzattan képzésnek. 
Ha már rendelkezel alaptudással, a szintfelmérő tesztek sikeres kitöltése után külön is jelentkezhetsz a Zeneelmélet kurzus egyes moduljaihoz, illetve az Összhangzattan képzésre!
Szintfelmérő a 2. modulhoz
Szintfelmérő a 3. modulhoz
Szintfelmérő a 4. modulhoz
Szintfelmérő az Összhangzattan kurzushoz

Jelentkezés

A képzésekre ennek az űrlapnak a kitöltésével tudsz jelentkezni! A tandíjat az alábbi számlaszámra utald, miután e-mailben visszaigazolást kapsz a jelentkezésed állapotáról.

Baqais Ádám
117773085-00226273-00000000
A közleményben kérlek tüntesd fel a neved!

Rólam

Baqais Ádámnak hívnak,

a Zeneakadémia Zeneszerző MA szakán 2018-ban szereztem meg diplomámat kiváló minősítéssel. Egyetemi tanulmányaim mellett 5 évig tanítottam alap- és középszinten szolfézst és zenetörténetet. Ezek alatt az évek alatt, a diákokkal folyamatos interakcióban, fokozatosan sajátítottam el azokat a tanári készségeket és állítottam össze azt a módszertant, ami mára a Mindmade Music Factory program alapját képezi. 2021 áprilisa óta magántanárként fejlesztettem tovább szaktudásomat a legkülönbözőbb képzettségű, korú és igényű tanítványaimmal való közös munka során. Pedagógusi munkám mellett számos zenei projektben vettem és veszek részt, a klasszikus zenétől az experimentális elektronikus és alternatív zenén át, a pszichedelikus rock és népzene műfajaiban is aktívan tevékenykedtem frontemberként, előadóként, szerzőként, zenekari tagként vagy együttműködőként csellón, gitáron, billentyűs hangszereken és énekhangon is, ezen kívül több filmes és színházi megbízásban működtem közre zeneszerzőként.

Kapcsolat

mmade.music.factory@gmail.com

+36 20 775 3166